Tâm sự của nữ cảnh sát đặc nhiệm ngày 8/3

Video
Thiếu uý Lương Thị Thu là một trong những nữ chiến sĩ đặc nhiệm đầu tiên của Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội.