'Tấm thảm thép' đưa xe tăng Nga vượt bùn lầy vào chiến trường

Video
Quân đội Nga phát triển tổ hợp trải đường kim loại dã chiến, giúp xe tăng, thiết giáp vượt qua địa hình bùn đất lầy lội.

VIDEO MỚI NHẤT