Tấn bi kịch sau cơn bão đa cấp Liên Kết Việt

Video
Vay ngân hàng hàng chục triệu đồng đổ vào đa cấp mong kiếm chút tiền dưỡng già, thế nhưng sau chưa đầy 2 tháng, thủ đoạn lừa đảo của Liên Kết Việt bị phát giác, người phụ nữ ở Ninh Giang (Hải Dương) bị người thân ruồng bỏ, phải ra chuồng vịt ở.