Tận mắt thấy tên lửa tốc độ khủng khiếp mang robot và 20 con chuột lên vũ trụ

Video
Tên lửa tái sử dụng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay mang theo robot, cà phê và 20 con chuột lên không gian để tiến hành thí nghiệm.