Tân Sơn Nhất có thêm 21 bãi đỗ máy bay để phục vụ Tết

Video
Việc Bộ Quốc phòng chuyển 21ha sân đỗ quân sự sang dân sự sẽ góp phần năng cao năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.