Tận thấy tên lửa siêu thanh của Mỹ - Úc rời bệ phóng

Video
Tên lửa siêu thanh mà Mỹ - Úc đang phát triển có vận tốc bay đạt 1 dặm/s (khoảng 1.600m/s) và khó bị phát hiện hơn so với tên lửa đạn đạo.

VIDEO MỚI NHẤT