Tăng chiến đấu chủ lực Karrar trong các thử nghiệm tại sa mạc

Video
Tăng chiến đấu chủ lực Karrar trong các thử nghiệm tại sa mạc