Tăng Mỹ Abrams gầm thét với hỏa lực yểm trợ của Shilka và Grad Nga

Video
Các lực lượng vũ trang Ai Cập tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của các trang thiết bị quân sự được cung cấp từ thời Liên Xô và những vũ khí mới hơn, phát triển trong giai đoạn sau này theo nguyên mẫu của Nga và mua sắm từ phương Tây.