Tạo mưa kích thích lươn đẻ, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Video
Anh Nguyễn Thanh Phương (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạo mưa kích thích 500 con lươn nuôi trong bể bạt sinh sản quanh năm, thu về hàng trăm triệu đồng.

VIDEO MỚI NHẤT