Táo tợn cướp tiền trên xe buýt bằng kim tiêm dính máu

Video
Gần đây, trên nhiều tuyến xe buýt xuất hiện các băng nhóm chuyên dùng “kim tiêm dính máu” dí thẳng vào mặt hành khách đòi tiền.
Xem thêm