Tập ném lựu đạn bị rơi ngay bên cạnh phát nổ

Video
Một tân binh của Trung Quốc trong cuộc huấn luyện ném lựu đạn thật khi vung tay ném đã làm rơi ngay bên cạnh. Rất may viên sỹ quan huấn luyện đã kịp kéo chiến sĩ này xuống hầm trú ẩn ngay bên cạnh, trước khi quả lựu đạn phát nổ.