Tàu chiến linh hoạt nhất của Hải quân Mỹ

Video
Tàu đổ bộ khí đệm là phương tiện quân sự linh hoạt cao được sử dụng để chuyên chở binh lính, khí tài từ tàu vào bờ và ngược lại.