Tàu chiến ven biển Mỹ: Chưa đánh đã bại

Video
Ngốn hàng tỷ USD vào hệ thống tàu chiến ven biển, song chính Hải quân Mỹ đã phải thừa nhận thất bại về dự án này.