Tàu hỏa chạy bằng khí hydro, thải hơi nước đầu tiên trên thế giới

Video
Đức vừa thử nghiệm thành công loại tàu hỏa chạy bằng khí hydro đầu tiên trên thế giới.