DMCA.com Protection Status

Tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội lắp ráp tại Pháp, chạy trung bình 35 km/h

Video
Đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội có 4 toa, dài 80 m, có thể chuyên chở 850 - 950 người, khai thác tốc độ thương mại 35 km/giờ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.