Tàu Trung Quốc cố đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Video
Khoảng 16h10 chiều nay, 1/6, một cú đâm quá mạnh của tàu Trung Quốc vào bên mạn phải tàu Cảnh sát Biển 2016 đã khiến chiếc tàu này thủng 4 lỗ, vết thấp nhất cách mực nước biển 40 cm dài 50 cm và rộng 3 cm.