Tàu Trung Quốc "dụ" tàu Việt Nam vào giàn khoan 981

Video
Hai ngày hôm nay các tàu Trung Quốc dùng chiến thuật mới khi mở đường để các tàu chấp pháp của Việt Nam có thể dễ dàng vào gần hơn với giàn khoan Hải Dương 981, sau đó tổ chức khóa đuổi để ép các tàu chấp pháp của Việt Nam phải rút ra xa khu vực này.
Xem thêm