Tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải, cắt cáp địa chấn của Việt Nam

Video
Những hình ảnh do các thủy thủ trên tàu Bình Minh 02 quay trực tiếp và gửi cho Petrotimes.
Xem thêm