Tây Nguyên sắp có trạm radar thời tiết 100 tỷ đồng

Video
Được đầu tư 100 tỷ đồng, trạm radar thời tiết đầu tiên của Tây Nguyên đặt tại Pleiku (Gia Lai) có khả năng quét 300 - 400 km giúp dự báo thời tiết chính xác trong khoảng thời gian ngắn.

VIDEO MỚI NHẤT