Tên lửa đánh chìm tàu chiến cũ trong tập trận RIMPAC 2018

Video
Tên lửa đánh chìm tàu chiến cũ trong tập trận RIMPAC 2018