Tên trộm ăn đòn vì bị phát hiện bẻ khóa xe máy

Video
Tên trộm bẻ khóa xe máy nhưng bất thành nên bỏ đi. Qua camera, người dân phát hiện tên trộm bẻ khóa bèn đuổi theo bắt lại.