Tên trộm bị kẹt kỳ lạ giữa tường suốt 3 ngày

Video
Sau khi ăn trộm bất thành tên trộm rơi từ mái nhà cao 6m xuống và mắc kẹt giữa 2 bờ tường. Sự việc xảy ra ở Longmont, phía bắc của Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Sau 3 ngày mắc kẹt tên trộm đã được đội cứu hộ giải cứu.