Tên trộm dùng bóng bay thổi tung cây ATM và cái kết cay đắng

Video
Tên trộm đã dùng 2 quả bóng bay để bơm xăng vào cây ATM sau đó cho nổ tung để lấy tiền...