Tên trộm lần lượt bẻ khóa 3 xe máy ở nhà trọ

Video
Tên trộm lần lượt bẻ khóa chiếc Air Blade rồi đến Wave RSX nhưng không thành đành chuyển sang chiếc Wave S màu đỏ.