Tên trộm ngậm dao vào nhà ăn cắp Vespa, rượu ngoại

Video
Gã thanh niên dùng sào câu chùm chìa khóa, sau đó vào nhà lấy mũ của khổ chủ đội lên đầu, bỏ rượu quý vào cốp xe Vespa. Rồi hắn cầm dao đi khắp nhà khoắng đồ.
Xem thêm