Tên trộm siêu đãng trí

Video
Khi phá vỡ cửa kính chui vào nhà ăn trộm, khi quay ra hắn quên vị trí nên đâm sầm vào cửa chính, tuy nhiên may mắn cho hắn là không bị tóm.
Xem thêm