Tên trộm uốn dẻo chui qua song sắt bé xíu, vượt ngục thành công

Video
Nhân lúc cảnh sát ngủ gật, tên trộm uốn dẻo để chui qua song sắt cửa sổ phòng giam, vượt ngục thành công.