Tết tại gia đình đông con nhất Việt Nam

Video
Gia đình ông Trương Văn Ve được mệnh danh là gia đình đông con nhất Việt Nam tại vùng núi Cao Bằng.
Xem thêm