Tết xưa và Tết nay khác nhau thế nào?

Video
Cùng cảm nhận sự thú vị về Tết xưa và Tết nay và xem sự khác biệt trong cách đón Tết của người Việt qua thời gian.

VIDEO MỚI NHẤT