Thăm căn nhà độc đáo trong lòng núi

Video
Căn nhà độc đáo với hệ thống ngầm rộng lớn nằm bên trong quả đồi diện tích 400 m2 được người đàn ông 62 tuổi sống tại Costa Rica cất công xây dựng suốt 10 năm. Đặc biệt, ông chỉ sử dụng cuốc và xẻng để đào mà không nhờ đến loại máy móc nào khác.