Thảm cảnh của Trái Đất khi trọng lực biến mất

Video
Nếu không có trọng lực, Trái Đất sẽ vỡ vụn, mọi vật trên hành tinh bao gồm khí quyển, đại dương và con người sẽ trôi vào vũ trụ.