Thâm nhập bẫy 'nhập chữ kiếm tiền' ở Sài Gòn

Video
Rất nhiều người, phần lớn là các bạn trẻ, đã dính bẫy lừa khi đi xin việc. Họ phải đóng tiền lệ phí chỉ để ngồi gõ dòng chữ xác nhận tài khoản, 1.000 dòng có giá 15.000 đồng.
Xem thêm