Thâm nhập đường dây buôn bán người xuyên quốc gia

Video
Những đối tượng buôn người là ai? Chúng ở đâu và có thủ đoạn như thế nào? Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm phóng viên đã bước đầu tiếp cận với 1 đường dây buôn người tại Quảng Châu – Trung Quốc.