Thăm quán ăn nghệ sĩ Hoàng Lan mới mở để kiếm tiền chữa bệnh

Video
Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sống nương nhờ người thân, bạn bè và khán giả, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở quán ăn nhỏ để buôn bán, kiếm tiền chạy chữa bệnh.