'Thần đèn' nâng cổng chùa 70 tấn ở Sài Gòn

Video
Cổng chùa Huệ Nghiêm có chiều ngang 10 m, cao 8,5 m, chỉ có 4 cột và nặng đến 70 tấn. "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư và các cộng sự mất hai tuần để nâng thêm 1,2 mét.

VIDEO MỚI NHẤT