Thằn lằn giả chết ngoạn mục đánh lừa rắn đói mồi

Video
Bối rối khi thấy thằn lằn nằm thẳng cẳng cứng đơ, rắn coachwhip trườn đi mà không biết nó đã mắc mưu con mồi.