Thán phục cụ ông 100 tuổi lập 5 kỷ lục chạy đua thế giới

Video
Nhờ chăm luyện tập thể thao, cụ ông 100 tuổi Orville Rogers vừa lập 5 kỷ lục thế giới trong giải vô địch chạy đua diễn ra tại Landover, bang Maryland, Mỹ.