Tháng 7/2019 là tháng nóng nhất trong lịch sử

Video
Tháng 7 năm nay được ghi nhận có nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 0,95 độ C so với mức trung bình của thế kỷ trước.