Tháng 'củ mật' cần kiêng kị những gì?

Video
Tháng 12 âm lịch được mọi người gọi là “tháng củ mật” với ý nhắc nhở nhau cẩn thận mọi mặt trong cuộc sống.
Xem thêm