Thang máy đường sắt Cát Linh - Hà Đông phơi mưa nắng

Video
Theo ghi nhận, nhiều thang máy tại những điểm dừng dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông không được che chắn cẩn thận.