Thành cổ hàng nghìn năm ẩn mình trong đá

Video
Thành cổ Petra (Jordan) là một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới. Năm 1985, Petra được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.