Thanh niên bẻ khóa, trộm xe máy trong phút chốc

Video
Thấy chiếc Air Blade dựng trước cửa một nhà dân không người trông coi, nam thanh niên nhanh tay bẻ khóa.
Xem thêm