Thanh niên đua xe bay từ trên đường cao hơn 10m xuống hầm Kim Liên

Video
Thanh niên đua xe này bay qua thanh chắn 1,2m và rơi hơn 10m xuống hầm Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).