Thanh niên giả làm khách mua rồi trộm dây chuyền vàng và cái kết đắng

Video
Người đàn ông vờ làm khách hàng, đeo thử dây chuyền vàng rồi lao ra cửa tính bỏ trốn, không ngờ chủ cửa hàng cao tay đã khóa cửa từ lúc nào.

VIDEO MỚI NHẤT