Thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy trên đường

Video
Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy rồi lạng lách trên đường. Hành động này rất dễ gây ra tai nạn.