Thanh niên 'ngáo đá' trèo lên ca-pô taxi ăn vạ

Video
Nam thanh niên trèo lên nắp xe taxi và nói là đang bị dọa giết. Anh ta nhất định không chịu xuống cho đến khi công an xuất hiện.