Thanh niên nghịch dại đốt lửa cháy khắp người

Video
Thanh niên trong clip tự mình đổ cồn lên người rồi châm lửa đốt, ngọn lửa bùng cháy khắp người, may mắn là không xảy ra hậu quả đáng tiếc.