Thanh niên Nhật Bản tắm sông ở làng lạnh nhất thế giới

Video
Một thanh niên Nhật Bản liều ngâm mình xuống dòng sông mùa đông ở ngôi làng được mệnh danh là nơi lạnh nhất thế giới.