Thanh niên nhảy xuống mương, tay không bắt rắn ráo

Video
Con rắn ráo dài khoảng một mét dưới mương nước ngập bị nam thanh niên ở Đà Nẵng lao xuống bắt trong tích tắc.