Thanh niên phóng xe máy lạng lách và cái kết đắng

Video
Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy lạng lách, tông đuôi xe máy phía trước rồi ngã sóng soài trên phố Liễu Giai, Hà Nội.